a1a2a3
fb
JFT
Festiwal Filmowy
Bip
Beneficjent

Sądeczanie i Wisła KONCERT

14
lipca
2017
14 lipca 2017 r., godz.19:00 odbył się koncert
ZESPOŁU REGIONALNEGO "SĄDECZANIE"
z gościnnym udziałem polonijnego
zespołu folklorystycznego z Brazylii "WISŁA"

zdjęcia: Andrzej Rams

ZESPÓŁ WISŁA”  (1928-2017)
Początki aktywności Zespołu „Wisła” wiążą się z 1928 rokiem i osobą Tadeusza Morozowicza. Morozowicz, wybitny aktor i reżyser, przyjechał z Polski w okresie międzywojennym i osiadł na stale w Kurytybie. Jego intencją było stworzenie zespołu teatralnego – Zespołu Amatorów Sceny (ZAS), który występował w siedzibie Związku Polskiego, największego wówczas stowarzyszenia polonijnego w Kurytybie. W ramach ZAS powstał również zespół folklorystyczny, który wystąpił po raz pierwszy 11 listopada 1928 roku, z okazji dziesiątej rocznicy niepodległości Polski w samym centrum Kurytyby. Występ zespołu, ubranego w typowe polskie stroje ludowe okazał się olbrzymim sukcesem i od tego momentu część folklorystyczna ZAS rozpoczęła dynamiczny rozwój. Pod koniec lat trzydziestych był to bardzo liczny zespół, dysponujący sporym zapleczem materialnym w postaci strojów tanecznych, a także prezentujący bardzo wysoki poziom artystyczny.
Od 1993 roku zespół aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Polsko-Brazylijskim im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Kurytybie. W roku 2000, Zarząd „Zespół Wisła" uchwalił, iż za historyczną datę utworzenia zespołu ustala się rok 1928, a jego założycielem jest Tadeusz Morozowicz.
Przez 89 lat swojej działalności zespół zrealizował kilkadziesiąt programów artystycznych i wystąpił na kilkuset koncertach. O poziomie artystycznym „Zespół Wisła” świadczą liczne nagrody przyznawane przez gremia brazylijskie i polskie: na przykład Złoty Medal i Dyplom Uznania za działalność artystyczną, nagroda im. Oskara Kolberga „za zasługi dla kultury ludowej” przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Jako reprezentant folkloru polskiego, zespół uczestniczył też czterykrotnie na Festiwalu Joinville (największym festiwalu tańca na świecie), czterykrotnie zdobywając nagrody.
„Zespół  Wisła"  słynie nie tylko z wysokiego poziomu tańca folklorystycznego, ale i śpiewu. Świadczyć może o tym rok 1990, gdy zespół zaśpiewał w operze „Halka” Stanisława Moniuszki w Kurytybie. Jednak największym osiągnięciem i zaszczytem dla członków zespołu był występ w roku 1980, gdy na stadionie Couto Pereira, przed kilkudziesięciotysięczną widownią PGPF przedstawiła swój program artystyczny najważniejszemu z gości – Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który wówczas odwiedził Kurytybę z pielgrzymką duszpasterską.
Od 89 lata „Zespół Wisła” działa na rzecz promocji kultury i historii Polski – nie tylko wśród kurytybskiej i parańskiej Polonii, ale także w całym społeczeństwie brazylijskim. Przez nasz śpiew i taniec pokazujemy przywiązanie do ojczyzny naszych przodków, która – choć geograficznie od Brazylii odległa – jest nadal bliska naszym sercom.


Aktualność powiązana z:

Galeria zdjęć

Kalendarz imprezNowy SączNowosądecka Karta RodzinySMS
w górę

Mecenat

Wszystkie prawa zastrzeżone © Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, 2004-2018.
Kopiowanie materiałów i używanie ich bez zgody autora jest zabronione.
Realizacja:
TeamSolution.pl