Jesteś w: Strona główna » Archiwum
a1a2a3

Archiwum

fb
JFT
Festiwal Filmowy
Bip
Beneficjent

"Zygmunt Krasiński wieszcz niepodległości" - spotkanie z literaturą

15
listopada
2013
Miejski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na spotkanie z literaturą, której tematem będzie twórczość Zygmunta Krasińskiego - "Zygmunt Krasiński wieszcz niepodległości" dnia 15 listopada 2013 roku o godz. 9:00 i 11:30 w Sali Widowiskowej MOK.

Teatr tm (przez widzów scen warszawskich nazywany dawnym Teatrem Ochoty) przygotował lekcje teatralne, które realizują ideę edukacji teatralnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Pomysł jest kontynuacją działalności edukacyjnej Teatru Ochoty, a zrodził się z potrzeby przybliżania młodym ludziom zagadnień związanych z profesjonalnym teatrem, dzisiaj właściwie nieobecnym w mass mediach i powoli znikającym z mapy kulturalnej kraju. Z teatrem opartym na literaturze, tej współczesnej, ale przede wszystkim: klasycznej. Nasza lekcja teatralna umożliwia obserwację pracy aktora i reżysera. Składa się ona z fragmentów scen z przedstawienia, poprzedzonych wstępem(krótkim wprowadzeniem), a kończy posumowaniem i spotkaniem z aktorami.

Agnieszka Sitek - aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, absolwentka warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej; role filmowe:"Zabić Sekala"(nagroda Czeskiej Akademii Filmowej za najlepszą drugoplanową rolę żeńską), "Wrota Europy", "Pragnienie miłości"; role telewizyjne: "Brand", "Pies ogrodnika", "Piranie”, "Błękitny Zamek"; serialowa Weronika Złotopolska w telenoweli "Złotopolscy"; w latach 2000 - 2008 związana z Teatrem Ochoty 
w Warszawie.

Tomasz Mędrzak - aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny, absolwent łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,Telewizyjnej i Teatralnej; debiutował jeszcze przed szkołą w pierwszej filmowej adaptacji „W pustyni i w puszczy”Henryka Sienkiewicza w reż. Władysława Ślesickiego (Staś Tarkowski); inne role filmowe: "Droga daleka przed nami", "Polonia Restituta", "Przypadki Piotra S.","I skrzypce przestały grać"; role telewizyjne: Leszek w serialu "Dom","Republika Ostrowska"; w latach 1979 - 2008 związany z Teatrem Ochoty w Warszwie jako aktor, a następnie dyrektor; zagrał w ponad 120 spektaklach.  

Zygmunt Krasiński, trzeci z wielkich romantycznych wieszczów po Adamie Mickiewiczu i Juliuszu Słowackim. Jego poezja jest bardziej pesymistyczna, ale jednocześnie bardziej gorąca i zdeterminowana. Psalmy i poematy ( w czasie naszego spotkania jedynie we fragmentach) odzwierciedlają jego głęboko zakorzeniony chrześcijański światopogląd. Stąd mesjanizm (Polska Chrystusem / Mesjaszem narodów), który znajdujemy także u Mickiewicza. U Krasińskiego Bóg jest widoczny we wszystkim: w naturze, w każdym stworzeniu, w miłości  (także tej zakazanej), w cierpieniu człowieka i ojczyzny, walce ze złem i szatanem, wreszcie: w nadziei na sens tego wszystkiego, co poetę - i Polskę - na Ziemi  spotyka. Dynamika i uczuciowość tej poezji; melodyjny i porywający rytm; nasycenie słów emocjami; głęboka wiedza i przemyślany kontekst utworów; wiara w przepowiadanie przyszłości poezją ( stwarzanie rzeczywistości, a nie słów) - wszystko to sprawia, że widz ma okazję do przeżywania rzadkiej w dzisiejszych czasach katharsis. Bogactwo doświadczeń Krasińskiego ( jego romanse i rozczarowania, konflikty na tle politycznym z ojcem, samotność, podróże, straty i rozstania) przekłada się na bogactwo zawarte w twórczości, o której tak mało się dzisiaj mówi, zapominając zupełnie o jej urzekającym pięknie.
 
Podstawa programowa dla gimnazjum i liceum:
- egotyzm jako zjawisko socjologiczne (biografia poety)
- podróż romantyczna (poemat “Przedświt”: sentymentalna - Włochy, w głąb samego siebie -  tęsknota, artystyczna - wtajemniczenie)
- współistnienie dwóch światów: realnego i metafizycznego (duchy, mary, widziadła itp. - nawiązanie do II cz. “Dziadów”, ballad)
- mesjanizm polski jako: pojęcie, filozofia, sposób na niepodległość (motywy biblijne oraz nawiązanie do III cz. “Dziadów” - proces, ukrzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa m.in. w utworze “W twoim ze śmierci ku życiu odrodzie”) - mit narodu wybranego, pojęcie ojczyzny
- oniryzm i mistycyzm - charakterystyka dramatu romantycznego (brak trzech jedności, fragmentaryczność, wizjonerstwo, synkretyzm rodzajów i gatunków, tajemnica, dwa światy: realny i nadprzyrodzony) - kompozycja spektaklu (”Nie - Boska Komedia” wśród dziesięciu arcydzieł literatury światowej!)
- wiersz “Nad Morzem” w nawiązaniu do Wielkiej Improwizacji Gustawa - Konrada i  monologu Kordiana na Mont Blanc ( także motyw góry) - monolog jako próba rozrachunku z własnym życiem (”Jam jest posąg człowieka na posągu świata; Ja czuję nieśmiertelność - nieśmiertelność tworzę”) - poeta jako Stworzyciel/Bóg. 

Plan spotkania:
1. Tytułem wprowadzenia do twórczości krótki wstęp - elementy biografii autora, romantycznego kochanka, a zarazem narodowego wieszcza; historia jego uczucia, m.in. do Delfiny Potockiej; światopogląd: od pesymizmu do mesjanizmu; konflikt na tle politycznym z ojcem; relacje z innymi poetami romantyzmu - korespondencja z Juliuszem Słowackim, wsparcie finansowe C. K. Norwida, opinie o twórczości Adama Mickiewicza itp.; czym zdaniem Krasińskiego jest poezja i czemu ma służyć; William Shakespeare - uczucie czy rozum w jego twórczości (w ujęciu Krasińskiego!).
2. Krótka charakterystyka cech twórczości Zygmunta Krasińskiego - poematy, wiersze o tematyce miłosnej i filozoficznej, psalmy, dramaty. Tematyka utworów i ich przesłanie. Dynamika, rytm, kontrast, uczuciowość - a środki wyrazu. Bogata korespondencja źródłem wiedzy o poecie i jego poglądach na własną twórczość; Dante a “Nie - Boska Komedia” Krasińskiego; “Irydion”.
3. Główna część spotkania - ok. 50 min. - fragmenty utworów (m.in. wierszy miłosnych, fragment  poematu “Przedświt”, fragment. “Psalmów Przyszłości”: “Psalmu Miłości”, “Psalmu żalu”, “Psalmu Dobrej Woli”) połączone w całość koncertu - przedstawienia.
4. Rozmowa z twórcami - konteksty współczesności w utworach Krasińskiego; wieszczenie: poezja jako przepowiednia i przeczucie przyszłości; jak rozumieć i jak czytać romantyczną poezję - kilka uwag z punktu widzenia aktora i reżysera. Jeśli młodzież będzie przygotowana - opcjonalnie - możliwość pracy nad fragmentem tekstu romantycznego, niekoniecznie z dorobku Zygmunta Krasińskiego, mogą to być np. “Sonety Krymskie” Adama Mickiewicza (środki poetyckiego wyrazu w praktyce - przykładowo: onomatopeje, oksymorony, metafory, rytm i rym wiersza, intonacje znaków przestankowych, średniówka, przerzutnie, także w kontekście wydobywania sensu utworu oraz, przede wszystkim, w kontekście jego brzmienia). Aktorzy odpowiedzą także na pytania, jeśli się takie pojawią, również i na te nie związane z tematem spotkania z literaturą ( jak uczyć się tekstu na pamięć, jak mówić 

Całość potrwa dwie godziny lekcyjne (ok. 90 min.) Bilety w cenie 8 złotych do nabycia w sekretariacie MOK - Al. Wolności 23 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00 tel. (18) 443 89 59 wew.20  

Galeria zdjęć

Kalendarz imprezNowy SączNowosądecka Karta RodzinySMS
w górę

Mecenat

Wszystkie prawa zastrzeżone © Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, 2004-2018.
Kopiowanie materiałów i używanie ich bez zgody autora jest zabronione.
Realizacja:
TeamSolution.pl